สมัครเรียน
  • สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน KHC
    ที่อยู่ 1319 ชั้น 4 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-591-7769, 02-588-2402
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่ สถาบัน KHC ที่อยู่ 1319 ชั้น 4 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-591-7769, 02-588-2402
  • ส่งใบสมัครผ่าน fax: 02-951-9481
  • สมัครออนไลน์

» กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเวปไซต์

» Download เอกสารใบสมัคร และส่งมาที่ khc.school.1@gmail.com 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ข้อมูลผู้สมัคร
การศึกษา